Personal Information
Institution Role
Manager Contact
Billing Address
Complete Registration
Help me register
What is iLab?
Other Facilities

For å kunne bruke iLab booking av instrumenter og tjenester ved NTNU må du har tilgang til prosjektmidler. Dette får du enten via din prosjektleder eller ved at du selv er prosjektleder. Derfor trenger vi opplysninger om prosjektleder i tillegg til din egen informasjon.

 

NTNU  brukere vil automatisk få tilgang til egne prosjekter via sin prosjektleder i iLab, mens eksterne brukere må gi tilleggsinformasjon ved registrering om hvor regningen skal sendes.

Forklaring på innloggingsfeltene:

  • ·         Your labs name: Navnet på din prosjektleder
  • ·         Your PI’s name: Navnet på din prosjektleder
  • ·         Financial Admin’s name/email address: Navn på Prosjektøkonom trenger du ikke å fylle ut. Velg «no» for å gå videre.

You are requesting access to the NTNU - Norwegian University of Science and Technology's NeXt Move Core Facility